Thông báo về việc kiểm dò danh sách sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2020  
Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được hưởng: Miễn học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí, hỗ trợ học phí (SV bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thiên tai) học kỳ Đầu năm 2020  
Các QĐ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2020, năm học 2019 20120, toàn khóa 16D đại học chính quy  
Nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội  
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Kova lần thứ 18 năm 2020  
Kế hoạch triển khai  
THÔNG BÁO MỞ HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN 2019 - 2020  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Đầu năm 2020 (học kỳ II, năm học 2019-2020)  
Thông báo về việc thu Bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2020