Danh sách dự kiến ngừng học do điểm RLSV yếu kém 2 HK liên tiếp  
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bậc đại học và cao đẳng khóa 16C, 17C và 18C hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo lịch tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến cho sinh viên khóa 17C, 18C và 18D  
Tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2018  
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2019  
Quyết định ngừng học 01 năm với sinh viên 16C bậc Cao đẳng hệ Chính quy do xếp loại rèn luyện kém cả năm học 2017 - 2018  
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ đầu 2018 đối với sinh viên khóa 16C, 17C bậc Cao đẳng hệ Chính quy  
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016  
  • 19/01/2017

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016

 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017  
  • 30/12/2016

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017