Quyết định khen tặng danh hiệu SV khá giỏi toàn khóa bậc Cao đẳng và Đại học tốt nghiệp năm 2018  
Quyết định v/v cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2019  
Học bổng năm 2019 (Danh cho sinh viên có quê hương ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau)  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ CUỐI NĂM 2018  
Thông báo v/v nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2019 (Học kỳ II năm học 2018 – 2019)  
Quyết định miễn giảm học phí học kỳ cuối năm 2018 (Đợt 2)  
Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ cuối năm 2018 cho sinh viên  
Thông báo về việc nhận tiền học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2018 và chế độ chính sách (Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chi phí học tập) học kỳ cuối năm 2018 cho sinh viên  
Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ cuối năm 2018 (Học kỳ I năm học 2018 - 2019)  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)  
  • 07/12/2017

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)