Thông báo về việc quyết định tặng giấy khen cho sinh viên hệ chính quy tập trung đạt danh hiệu thi đua năm 2019 (NH: 2018-2019)  
Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được hưởng: Miễn học phí cho con cán bộ viên chức đang công tác tại Trường, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí học kỳ Cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019-2020)  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2019 (học kỳ II, năm học 2018-2019)  
Thông báo về việc Nhận tiền khen thưởng sinh viên đạt Thủ khoa, Á khoa và sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh vào Trường năm 2019 và Quyết định khen thưởng sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất các khoa, viện năm học 2018-2019.  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019-2020)  
Quyết định v/v Khen thưởng SV đạt Thủ khoa, Á khoa và SV đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh vào Trường năm 2019 và Quyết định khen thưởng SV đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất các Khoa, Viện năm học 2018-2019.  
Thông báo kiểm dò DS dự kiến SV Thủ khoa, Á khoa và SV đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh vào Trường năm 2019 được cấp học bổng tài năng năm 2019 và DS dự kiến SV đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất các Khoa, Viện năm học 2018-2019.  
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2019 (HK II - 1819) cho sinh viên khoá 15D bậc đại học và 16C bậc cao đẳng hệ chính quy  
Thông báo v/v nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ cuối  năm 2019 (HK 1 năm học 2019-2020)  
Thông báo v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, Giỏi và Rèn luyện xuất sắc toàn khóa tốt nghiệp đúng tiến độ