Thông báo về việc kiểm dò danh sách sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2019  
Thông báo về quyết định chính thức và việc chuyển khoản cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2018 (học kỳ I, năm học 2018- 2019)  
Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ đầu năm 2019 (học kỳ II, năm học 2018-2019)  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2018 (học kỳ I, năm học 2018-2019)  
Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được hưởng chế độ chính sách (Trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí HT, hỗ trợ HT, miễn HP cho con cán bộ công tác tại Trường) học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Đầu năm 2019 (học kỳ II, năm học 2018-2019)  
Quyết định khen tặng danh hiệu SV khá giỏi toàn khóa bậc Cao đẳng và Đại học tốt nghiệp năm 2018  
Quyết định v/v cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2019  
Học bổng năm 2019 (Danh cho sinh viên có quê hương ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau)  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ CUỐI NĂM 2018