Thông báo về việc triển khai cài đặt và sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh  
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  
Thông báo về việc nhận thẻ Bảo hiểm y tế đối với sinh viên đăng ký tham gia đợt 2 năm 2021  
Thông báo về việc nộp tiền tham gia Bảo hiểm Y tế 09 tháng của năm 2021 (Từ 01/4/2021 đến 31/12/2021) đối với SV chưa tham gia BHYT.  
Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2020  
Thông báo về việc gia hạn thời gian khai báo thông tin y tế  
Danh sách SV khóa 20D (Chương trình Chất lượng cao & IP) cần bổ sung thông tin để làm thẻ BHYT năm 2021 (bắt buộc)  
Thông báo về việc khai báo thông tin y tế đối với viên chức, giảng viên, người lao động và người học toàn trường  
Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm 2021  
Thông báo về việc tham gia khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 20D