THÔNG BÁO về việc mua Bảo hiểm tai nạn tự nguyện năm học 2024  
Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên bậc Đại học chính quy năm 2024  
Danh sách sinh viên dự kiến bị trừ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm 2023 (Do không tham gia bảo hiểm y tế năm 2023)  
Thông báo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 01/5 năm 2023  
Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên bậc Đại học hình thức chính quy năm 2023 (đợt bổ sung)  
Thông báo mua bảo hiêm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên bậc Đại học, hình thức chính quy năm 2023.  
Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.  
DANH SÁCH  SINH VIÊN KHÓA 22D CHƯA KÊ KHAI THÔNG TIN LÀM THẺ BẢO HIỂM Y TẾ  
THÔNG BÁO: Cập nhật bổ sung Căn cước công dân/mã định danh cá nhân của sinh viên trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID  
THÔNG BÁO: Về việc triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19.