Quyết định nhập học lại học kỳ cuối 2020 với sinh viên tạm ngừng học do xếp loại rèn luyện Yếu  
Hướng dẫn cấp giấy xác nhận trực tuyến cho sinh viên  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo gia hạn thời gian nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng – nhập học năm 2018 (18D, 18C) và các khóa trước chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu, năm 2020  
THÔNG BÁO PHÁT THẺ SINH VIÊN CHÍNH THỨC CHO SINH VIÊN KHÓA 19 (19D, 19C) VÀ KHÓA 15 LTĐH  
DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY NHẬP HỌC NĂM 2019 (19D, 19C) THIẾU HỒ SƠ NHẬP HỌC TÍNH ĐẾN NGÀY 26/11/2019