Thông báo về việc trả hồ sơ nhập học cho sinh viên đã tốt nghiệp  
Thông báo gia hạn nộp bổ sung danh mục hồ sơ nhập học khóa 20D bậc đại học, hệ chính quy  
Quyết định về việc xóa tên khỏi danh sách nhập học đối với sinh viên hệ chính quy, bậc đại học, cao đẳng nhập học năm 2019 (19D, 19C) do không nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT  
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 19 DỰ KIẾN BỊ XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC NĂM 2019 DO KHÔNG NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT  
Thông báo v/v nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên hệ chính quy, bậc Đại học, Cao đẳng  - nhập học năm 2019 (khóa 19D, 19C) và các khóa trước chưa nộp  
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2018 (18D, 18C) DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC DO KHÔNG NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT  
Quyết định nhập học lại học kỳ cuối 2020 với sinh viên tạm ngừng học do xếp loại rèn luyện Yếu  
Hướng dẫn cấp giấy xác nhận trực tuyến cho sinh viên  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo gia hạn thời gian nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng – nhập học năm 2018 (18D, 18C) và các khóa trước chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT