Thông báo thay đổi thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2019 - 2020  
Thông báo Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2019 - 2020  
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2019 - 2020  
Kế hoạch tổ chức ngày hội đón tân sinh viên các khoa, viện đào tạo nhập học năm 2019  
Thông báo v/v tham gia khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 19D và 19C  
Thời khoá biểu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá và đón tân sinh viên các khoa - Bậc đại học (19D) và cao đẳng (19C)  
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa 16 bậc đại học (19D) và khóa 20 bậc cao đẳng (19C)  
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2019