Thông báo lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2020 - 2021.  
Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021.  
Thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021 (khóa 17D, 18D, 19D, 19C) và Công tác cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2021 bằng hình thức trực tuyến  
Thông báo: Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân –  sinh viên năm học 2020 – 2021  
Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa 17 bậc Đại học (20D) - Đợt 1 (Chương trình Chất lượng cao, Quốc tế)  
Kế hoạch tổ chức tiếp nhận Tân sinh viên khóa 17 bậc Đại học (khóa 20D), hệ Chính quy 2020  
Thông báo thay đổi thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2019 - 2020  
Thông báo Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2019 - 2020  
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2019 - 2020  
Kế hoạch tổ chức ngày hội đón tân sinh viên các khoa, viện đào tạo nhập học năm 2019