(Bộ Y tế) - Thống kê, cập nhật tình hình dịch virus Corona - nCoV  
Thông báo số 939/TB-ĐHTCM ngày 31/7/2020 v/v thay đổi phương thức đào tạo ứng phó với tình hình tái dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp.  
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học và ký túc xá  
Thông báo v/v thực hiện các biện pháp cần thiết theo chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh đối với viên chức, giảng viên, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên vào từ Đà Nẵng  
Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới  
Thông báo v/v không đến Trường, thực hiện tự cách ly tại nhà và khai báo y tế đối với công chức, viên chức và người lao động đã có thời gian đến Đà Nẵng  
Thông báo v/v tạm không đến Trường đối với giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh vào từ thành phố Đà Nẵng  
Thông báo về việc không vào Trường làm việc, học tập đối với những giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vào từ Đà Nẵng  
Thông báo về thực hiện hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Quyết định số 1322/QĐ-ĐHTCM ngày 20/7/2020.  
Thông báo lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2020