Thông báo lịch tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến cho sinh viên khóa 17C, 18C và 18D  
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo v/v cấp phát thẻ sinh viên mới cho sinh viên khóa 17D và CLC_17D hệ chính quy (Thẻ liên kết với ngân hàng  BIDV)  
Thông báo v/v điều chỉnh phòng học đối với các lớp học phần có lịch học vào ngày 12/01/2019 và ngày 13/01/2019 tại cơ sở 2C Phổ Quang  
Thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho Sinh viên khóa 16D và các khóa trả nợ  
Học bổng năm 2019 (Danh cho sinh viên có quê hương ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau)  
Tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2018  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ CUỐI NĂM 2018  
Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá - Học kỳ đầu, năm 2019  
Thông báo v/v nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2019 (Học kỳ II năm học 2018 – 2019)