Kế hoạch tổ chức ngày hội đón tân sinh viên các khoa, viện đào tạo nhập học năm 2019  
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CẬP NHẬP KẾT QUẢ XÁC MINH BHYT  
Thông báo v/v tham gia khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 19D và 19C  
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2019 (HK II - 1819) cho sinh viên khoá 15D bậc đại học và 16C bậc cao đẳng hệ chính quy  
Thời khoá biểu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá và đón tân sinh viên các khoa - Bậc đại học (19D) và cao đẳng (19C)  
Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ đầu khoá cho sinh viên nhập học năm 2019  
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa 16 bậc đại học (19D) và khóa 20 bậc cao đẳng (19C)  
ĐỪNG ĐỂ RƠI VÀO BẪY LỪA ĐẢO!  
Kế hoạch tổ chức tiếp nhận tân sinh viên khóa 16 đại học (19D) và khóa 20 cao đẳng (19C) hệ chính quy năm 2019  
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2019