(Bộ Y tế) - Thống kê, cập nhật tình hình dịch virus Corona - nCoV  
Thông báo v/v đảm bảo an toàn cho sinh viên khi lưu thông trên đường Ngô Thị Nhạn  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019-2020)  
Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn năm 2020 (Lần 2)  
Quyết định buộc thôi học sinh viên do xếp loại rèn luyện sinh viên Yếu, Kém trong hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai  
Thông báo v/v tạm ngưng học học kỳ đầu năm 2020 đối với sinh viên xếp loại rèn luyện Yếu, Kém trong hai học kỳ liên tiếp  
Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2019 của sinh viên khóa 13 (16D), 14 (17D), 15 (18D, 16 (19D) bậc đại học và khóa 19 (18C), 20 (19C) bậc cao đẳng hệ chính quy  
Thông báo đăng ký tham gia hoạt động cải thiện điểm rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên khóa 17C bậc Cao đẳng, hệ chính quy  
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020  
Thông báo đăng ký thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Hoc kỳ đầu năm 2020 (Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)