Get Adobe Flash player
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 51.jpg
  • fd8.jpg

 

Lãnh đạo phòng

ThS.Nguyễn Lai Dương Phong

Trưởng phòng

 

Đặng Văn Út

Phó Trưởng phòng
Trưởng Ban quản lý
Ký túc xá
Sơ đồ cơ sở 2C PQ

Tìn kiếm

Trang chủ Công tác sinh viên

Công tác sinh viên

Quyết định hỗ trợ học Quyết định Trợ cấp xã hội học kỳ đầu 2017(học kỳ II năm học 2016 - 2017) cho sinh viên hệ chính quy tập trung

Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định 268/QĐ-ĐHTCM ngày 13/13/2017

Ghi chú:

1. Một số Sinh viên đã được trợ cấp xã hội học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II năm học 2016-2017) có quyết định từ tháng 3/2017 nhưng chưa nhận thì liên hệ ngay Phòng Kế hoạch Tài chính để được giải quyết.

2. Thời gian: từ ngày 18/9/2017 đến 30/11/2017.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 02:33)

 

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập học kỳ đầu 2017(học kỳ II năm học 2016 - 2017) cho sinh viên hệ chính quy tập trung

Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định 267/QĐ-ĐHTCM ngày 13/13/2017

Ghi chú:

1. Một số Sinh viên đã được hỗ trợ học phí học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II năm học 2016-2017) có quyết định từ tháng 3/2017 nhưng chưa nhận thì liên hệ ngay Phòng Kế hoạch Tài chính để được giải quyết.

2. Thời gian: từ ngày 18/9/2017 đến 30/11/2017.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 02:30)

 

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II năm học 2016-2017) cho sinh viên hệ chính quy

Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định 265/QĐ-ĐHTCM ngày 13/13/2017

Quyết định 266/QĐ-ĐHTCM ngày 13/13/2017

Ghi chú:

1. Một số Sinh viên đã được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II năm học 2016-2017) có quyết định từ tháng 3/2017 nhưng chưa nhận thì liên hệ ngay Phòng Kế hoạch Tài chính để được giải quyết.

2. Thời gian: từ ngày 18/9/2017 đến 30/11/2017.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 02:25)

 

Quyết định về việc cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2017

Sinh viên xem Quyết định tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 03:25)

 

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016

Sinh viên xem kế hoạch tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 19 Tháng 1 2017 06:18)

 
Các bài viết khác...