Get Adobe Flash player
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 51.jpg
  • fd8.jpg

Tìm kiếm

Trang chủ Tin tức

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng, hệ Chính quy học kỳ cuối năm 2017

Tải mẫu phiếu

Lần cập nhật cuối ( 23 Tháng 1 2018 09:07)

 

Thông báo nhận thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học hệ Chính quy đợt 1 năm 2018

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 22 Tháng 1 2018 13:28)

 

Thông báo về đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ Chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2018

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 18 Tháng 1 2018 16:42)

 

Thông báo về đối tượng và hồ sơ trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ Chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2018

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 18 Tháng 1 2018 16:39)

 

Mẫu Bảng tổng hợp đánh giá điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng, hệ Chính quy năm 2017

Xem mẫu

Lần cập nhật cuối ( 18 Tháng 1 2018 14:12)

 
Các bài viết khác...

Thống kê truy cập
Hiện có 4 khách Trực tuyến
Sơ đồ cơ sở 2C PQ