Get Adobe Flash player
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 51.jpg
  • fd8.jpg

Tìm kiếm

Trang chủ Tin tức

Quyết định chuyển ngành chuyên ngành học của sinh viên khóa 15D 16D bậc đại học hệ chính quy học kỳ cuối năm 2017

Quyết định chuyển ngành chuyên ngành học  của sinh viên khóa 15D 16D bậc đại học hệ chính quy học kỳ cuối năm 2017 . Sinh viên vui lòng xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( 25 Tháng 9 2017 15:25)

 

Quyết định chuyển đổi chương trình đào tạo của sinh viên khóa 15D 16D bậc đại học hệ chính quy học kỳ cuối năm 2017

Quyết định chuyển đổi chương trình đào tạo của sinh viên khóa 15D 16D bậc đại học hệ chính quy học kỳ cuối năm 2017 . Sinh viên vui lòng xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( 25 Tháng 9 2017 15:24)

 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2017 với sinh viên khóa 14D 15D 16D đại học chính quy (có danh sách đính kèm theo từng khoa)

Quyết định cảnh báo kết quả học tập với sinh viên khóa 14D 15D 16D đại học chính quy (có danh sách đính kèm theo từng khoa).

1. Sinh viên thuộc chương trình quốc tế xem tại đây

2. Sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin xem tại đây

3. Sinh viên thuộc khoa Du lịch xem tại đây

4. Sinh viên thuộc khoa Kế toán - Kiểm toán  xem tại đây

5. Sinh viên thuộc khoa Marketing xem tại đây

6. Sinh viên thuộc khoa  Quản trị kinh doanh xem tại đây

7. Sinh viên thuộc khoa Thuế - Hải quan xem tại đây

8. Sinh viên thuộc khoa Tài chính - Ngân hàng xem tại đây

9. Sinh viên thuộc khoa Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản xem tại đây

10. Sinh viên thuộc khoa Thương mại  xem tại đây

11. Sinh viên thuộc khoa Ngoại ngữ xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( 25 Tháng 9 2017 15:08)

 

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nhập học khóa 13 đào tạo liên thông đại học chính quy 2017

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nhập học khóa 13 đào tạo liên thông đại học chính quy 2017. Sinh viên vui lòng xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( 19 Tháng 9 2017 13:26)

 

Thông báo về việc triển khai Giải thưởng "Tài năng kinh tế trẻ" lần 7 năm 2018

Sinh viên xem thông báo tại đây

Sinh viên xem biểu mẫu tại đây

Lần cập nhật cuối ( 19 Tháng 9 2017 10:03)

 
Các bài viết khác...

Thống kê truy cập
Hiện có 7 khách Trực tuyến
Sơ đồ cơ sở 2C PQ