Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí, lệ phí Ký túc xá học kỳ 1, năm 2017 - 2018 và học phí trả nợ học phần các khóa hệ Cao đẳng đại trà - Chất lượng cao

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 27 Tháng 11 2017 10:46)

 

Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân HSSV đầu năm 2017 - 2017 (Bậc Cao đẳng)

Xem lịch học

Lần cập nhật cuối ( 24 Tháng 11 2017 10:31)

 

Thông báo số về việc điều chỉnh phương thức nộp tiền mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 24 Tháng 11 2017 10:25)

 

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên các khóa C16, C17 (Chương trình đại trà) bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 23 Tháng 11 2017 09:02)

 

Thông báo về việc chuyển địa điểm học tập đối với sinh viên Khóa C15, C16 (chương trình đại trà), Khóa C15Q1, C16Q2 (chương trình chất lượng cao) bậc Cao đẳng hệ chính quy

Xem thông báo

Lần cập nhật cuối ( 23 Tháng 11 2017 08:58)

 
Các bài viết khác...

Thống kê truy cập
Hiện có 54 khách Trực tuyến
Sơ đồ cơ sở 2C PQ