Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Công tác sinh viên Khen thưởng - Kỷ luật

Khen thưởng - Kỷ luật

Quyết định khen tặng Danh hiệu Sinh viên Khá toàn khóa bậc Đại học hệ chính quy - Đợt 2 năm 2016

Sinh viên xem Quyết định tại đây

Sinh viên xem Danh sách tại đây

Lần cập nhật cuối ( 16 Tháng 1 2017 11:13)

 

Quyết định khen, thưởng Danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn khóa Đào tạo văn bằng thứ hai bậc Đại học hệ chính quy khóa 02 - Đợt 2 năm 2016

Sinh viên xem Quyết định và danh sách tại đây

Lần cập nhật cuối ( 16 Tháng 1 2017 11:10)

 

Quyết định khen, thưởng Danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn khóa đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy khóa 09 và khóa 10 - Đợt 2 năm 2016

Sinh viên xem quyết định và danh sách tại đây

Lần cập nhật cuối ( 16 Tháng 1 2017 11:08)

 

Quyết định khen, thưởng Danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn khóa bậc Đại học hệ chính quy (khóa 9 - 12D) - Đợt 2 năm 2016

Sinh viên xem Quyết định và danh sách tại đây

Lần cập nhật cuối ( 16 Tháng 1 2017 11:05)

 

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên năm 2017

Sinh viên xem quyết định tại đây

Lần cập nhật cuối ( 30 Tháng 12 2016 09:04)

 
Các bài viết khác...
Thống kê truy cập
Hiện có 77 khách Trực tuyến