Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Công tác sinh viên Rèn luyện

Rèn luyện

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016

Sinh viên xem kế hoạch tại đây

Lần cập nhật cuối ( 19 Tháng 1 2017 13:18)

 

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017

Sinh viên xem quyết định tại đây

Lần cập nhật cuối ( 30 Tháng 12 2016 09:02)

 

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Sinh viên xem Quyết định tại đây

Sinh viên xem danh sách tại đây

Lần cập nhật cuối ( 17 Tháng 5 2016 13:47)

 

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Sinh viên xem kế hoạch tại đây

Lần cập nhật cuối ( 17 Tháng 5 2016 09:48)

 

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2014-2015

Sinh viên xem kế hoạch tại đây

Sinh viên xem hướng dẫn tại đây

Lần cập nhật cuối ( 19 Tháng 8 2015 16:12)

 
Các bài viết khác...
Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến