Get Adobe Flash player
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 51.jpg
  • fd8.jpg

Tìm kiếm

Trang chủ Công tác sinh viên Rèn luyện Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015

Sinh viên xem Hướng dẫn tại đây

Lần cập nhật cuối ( 02 Tháng 3 2015 14:29)

 

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến
Sơ đồ cơ sở 2C PQ