Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Kết quả xếp loại rèn luyện học kỳ đầu năm 2018 và toàn khóa (2015-2018) của C15 - Bậc Cao đẳng

Kết quả xếp loại rèn luyện học kỳ đầu năm 2018 và toàn khóa (2015-2018) của C15 - Bậc Cao đẳng

- Mọi ý kiến thắc mắc về điểm rèn luyện sinh viên vui lòng liên hệ Khoa (Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/6/2018).

- Qua thời hạn trên mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Kết quả xếp loại học kỳ đầu năm 2018

Kết quả xếp loại toàn khóa (2015-2018)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 82 khách Trực tuyến