Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 525/QĐ-ĐHTCM ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 525/QĐ-ĐHTCM ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

Xem quyết định

 
Thống kê truy cập
Hiện có 60 khách Trực tuyến