Get Adobe Flash player
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 51.jpg
  • fd8.jpg

Tìm kiếm

Trang chủ

Thông báo về việc đăng ký chỗ ở ngoại trú cho sinh viên chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ của trường năm học 2013-2014

Xem thông báo tại đây

Xem hướng dẫn đăng ký ngoại trú tại đây

Lần cập nhật cuối ( 13 Tháng 6 2014 16:38)

 

Thống kê truy cập
Hiện có 4 khách Trực tuyến
Sơ đồ cơ sở 2C PQ