Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Khóa 15, bậc Cao đẳng, hệ Chính quy học kỳ đầu năm 2018

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Khóa 15, bậc Cao đẳng, hệ Chính quy học kỳ đầu năm 2018

Xem kế hoạch

Các biểu mẫu:

- Phiếu điểm

- Biên bản họp lớp

- Bảng Tổng hợp kết quả rèn luyện

- Bảng Tổng hợp sv đạt xuất sắc, kém

 
Thống kê truy cập
Hiện có 13 khách Trực tuyến