Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Quyết định Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017 - 2018) sinh viên hệ chính quy tập trung

Quyết định Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017 - 2018) sinh viên hệ chính quy tập trung

1. Sinh viên xem quyết định trợ cấp xã hội và danh sách tại đây

2. Sinh viên xem quyết định hỗ trợ chi phí học tập và danh sách tại đây

3.  Sinh viên xem quyết định hỗ trợ học tập và danh sách tại đây

Ghi chú:

1. Sinh viên kiểm tra danh sách và nhận tiền tại phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A. 206) Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7.

2. Sinh viên đến nhận lại tiền, mang theo thẻ sinh viên và nêu đúng đối tượng hưởng chế độ của mình để được giải quyết nhanh chóng.

2. Thời gian: từ ngày 03/5/2018 (Thứ Năm – sau Lễ 30/4-01/5) đến ngày 15/6/2018.

 
Thống kê truy cập
Hiện có 64 khách Trực tuyến