Get Adobe Flash player
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 51.jpg
  • fd8.jpg

Tìm kiếm

Trang chủ Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Xem quyết định

Ghi chú:

- Sinh viên liên hệ Khoa để nhận Giấy khen;

- Tiền khen thưởng danh hiệu P.KH-TC đã chuyển vào tài khoản của sv.

 

Thống kê truy cập
Hiện có 57 khách Trực tuyến
Sơ đồ cơ sở 2C PQ