Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Xem quyết định

Ghi chú:

- Sinh viên liên hệ Khoa để nhận Giấy khen;

- Tiền khen thưởng danh hiệu P.KH-TC đã chuyển vào tài khoản của sv.

 
Thống kê truy cập
Hiện có 52 khách Trực tuyến