Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Công tác sinh viên Chế độ chính sách Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (Học kỳ II, năm học 2016-2017) cho SV khóa 14D, 15D, 16D và kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (Học kỳ II, năm học 2016-2017) cho SV khóa 14D, 15D, 16D và kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng

Sinh viên xem quyết định tại đây

Sinh viên xem danh sách tại đây

Sinh viên xem Kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng tại đây

Ghi chú: Danh sách sinh viên chính thức được cấp học bổng học kỳ đầu năm 2017 có sự thay đổi so với danh sách kiểm dò. Cụ thể như sau:

1. Khoa Kế toán Kiểm toán: SV Nguyễn Khả Ái lớp 14DAC2 - Điểm HT:3.26 - Điểm RL: 88 - Xếp loại : Giỏi - Thay cho sinh viên : Phan Thị Thu Hồng lớp 14DKT1 điểm HT: 3.20 - Điểm RL: 91 - Xếp loại: Giỏi.

Lý do: SV Nguyễn Khả Ái thay đổi điểm học tập do Giảng viên chấm sót điểm.

2. Khoa Thuế - Hải Quan: SV: Tống Anh Vũ Lớp 15DHQ - điểm HT:3.24 - điểm RL:80 - Xếp loại: Giỏi - Thay cho sinh viên: Lý Quỳnh Như lớp 15DHQ điểm HT: 3.21 - Điểm RL:85 - Xếp loại: Giỏi.

Lý do: Trong thời gian xét học bổng SV Tống Anh Vũ chuyển ngành sang lớp 15DNH2 nên lúc xuất dữ liệu học bổng thì hệ thống xếp vào khoa Tài chính Ngân hàng.

 

1.

 

 

Lần cập nhật cuối ( 18 Tháng 10 2017 16:05)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến