Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Công tác sinh viên Chế độ chính sách Quyết định hỗ trợ học Quyết định Trợ cấp xã hội học kỳ đầu 2017(học kỳ II năm học 2016 - 2017) cho sinh viên hệ chính quy tập trung

Quyết định hỗ trợ học Quyết định Trợ cấp xã hội học kỳ đầu 2017(học kỳ II năm học 2016 - 2017) cho sinh viên hệ chính quy tập trung

Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định 268/QĐ-ĐHTCM ngày 13/13/2017

Ghi chú:

1. Một số Sinh viên đã được trợ cấp xã hội học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II năm học 2016-2017) có quyết định từ tháng 3/2017 nhưng chưa nhận thì liên hệ ngay Phòng Kế hoạch Tài chính để được giải quyết.

2. Thời gian: từ ngày 18/9/2017 đến 30/11/2017.

Lần cập nhật cuối ( 19 Tháng 9 2017 09:33)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 79 khách Trực tuyến