Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Tin tức - Sự kiện Thông báo Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối 2017 sinh viên các khóa học chế tín chỉ đăng ký với thời khóa biểu các lớp khóa 17D đại học chính quy

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối 2017 sinh viên các khóa học chế tín chỉ đăng ký với thời khóa biểu các lớp khóa 17D đại học chính quy

Điều chỉnh thời gian đăng ký học phần học kỳ cuối 2017 các khóa tín chỉ đăng ký với thời khóa biểu các lớp 17D đại học chính quy. Sinh viên xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( 11 Tháng 9 2017 14:40)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến