Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo từ C12 đến C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy 18 Tháng 6 2018
2 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) 18 Tháng 6 2018
3 MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LUẬT AN NINH MẠNG 18 Tháng 6 2018
4 Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018) 14 Tháng 6 2018
5 Ngày thế giới không thuốc lá tại UFM: Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền 31 Tháng 5 2018
6 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 525/QĐ-ĐHTCM ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy 30 Tháng 5 2018
7 Thông báo về việc cấp phát Chứng chỉ giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 29 Tháng 5 2018
8 Thông báo gia hạn nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông với sinh viên khóa C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy 28 Tháng 5 2018
9 Lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2018 25 Tháng 5 2018
10 Thông báo v/v mượn tài liệu GDQP - AN học phần 1,2 và 3 25 Tháng 5 2018
11 Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018) 22 Tháng 5 2018
12 Quyết định v/v tạm ngưng học học kỳ đầu năm 2018 của sinh viên do xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp 22 Tháng 5 2018
13 Thông báo về việc giải quyết đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh học kỳ giữa, năm 2018 đối với sinh viên các lớp khóa 13 (LTĐH13) - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy 21 Tháng 5 2018
14 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ cuối năm 2017 của sinh viên khóa C15, C16 và C17 bậc Cao đẳng, hệ Chính quy 17 Tháng 5 2018
15 Thông báo v/v tổ chức Ngày hội tuyển dung UFM năm 2018 17 Tháng 5 2018
16 Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần học kỳ cuối năm 2018 đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy (Chương trình đại trà) 11 Tháng 5 2018
17 Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần học kỳ cuối năm 2018 đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học hệ chính quy (Chương trình đại trà) 11 Tháng 5 2018
18 Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Khóa 15, bậc Cao đẳng, hệ Chính quy học kỳ đầu năm 2018 08 Tháng 5 2018
19 Kết quả rèn luyện HK cuối năm 2017 (Học kỳ 1, năm học 2017-2018) của SV bậc Cao đẳng 03 Tháng 5 2018
20 Quyết định Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ 2 năm học 2017 - 2018) sinh viên hệ chính quy tập trung 24 Tháng 4 2018
21 Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2018 (Học kỳ II, NH 2017-2018) cho sinh viên hệ chính quy 23 Tháng 4 2018
22 Thông báo v/v nộp bổ sung Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên Khoa C15 bậc Cao đẳng 13 Tháng 4 2018
23 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 13 Tháng 4 2018
24 Thông báo v/v đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Học kỳ đầu năm 2018 10 Tháng 4 2018
25 Thông báo kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ II, năm học 2017-2018) 06 Tháng 4 2018
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Thống kê truy cập
Hiện có 78 khách Trực tuyến