Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LÀM THẺ BẢO HIỂM Y TẾ & NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC NĂM 2018 15 Tháng 8 2018
2 Thông báo mượn tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh học phần 1,2 và 3 14 Tháng 8 2018
3 Thông tin tuyển dụng nhân sự 14 Tháng 8 2018
4 Thông báo bổ sung các lớp trong Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa bậc đại học (18D) và cao đẳng (18C) 13 Tháng 8 2018
5 Quyết định khen, thưởng sinh viên đạt danh hiệu toàn khóa khóa C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 - Năm 2018 13 Tháng 8 2018
6 Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2018 (Học kỳ II, 2017 - 2018) cho sinh viên khóa C15 cao đẳng chính quy 13 Tháng 8 2018
7 Thời khóa biểu tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa và đón tân sinh viên các khoa bậc Đại học (18D) và bậc Cao đẳng (18C) 12 Tháng 8 2018
8 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa bậc Đại học (18D) và bậc Cao đẳng (18C) 08 Tháng 8 2018
9 Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2018 02 Tháng 8 2018
10 Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2018 01 Tháng 8 2018
11 Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ cuối, năm 2018 (Học kỳ 1, năm học 2018 - 2019) 30 Tháng 7 2018
12 Thông báo về quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ II, năm học 2017-2018) Khóa 14D 23 Tháng 7 2018
13 Quyết định v/v khen tặng Danh hiệu Sinh viên Khá toàn khóa, bậc Đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 - năm 2018 16 Tháng 7 2018
14 Quyết định v/v khen, thưởng sinh viên đạt Kết quả rèn luyện Xuất sắc toàn khóa, bậc Đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 - năm 2018 16 Tháng 7 2018
15 Quyết định v/v khen, thưởng Danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn khóa bậc Đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 - năm 2018 16 Tháng 7 2018
16 Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên Khóa 14D bậc Đại học và khóa 15C bậc Cao đẳng được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ II, năm học 2017-2018) 13 Tháng 7 2018
17 Thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2018 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy - Chương trình Chất lượng cao 10 Tháng 7 2018
18 Thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2018 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy - Chương trình Đại trà 10 Tháng 7 2018
19 Thông báo lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh học kỳ giữa, năm 2018 02 Tháng 7 2018
20 Thông báo tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2018 22 Tháng 6 2018
21 Kết quả xếp loại rèn luyện học kỳ đầu năm 2018 và toàn khóa (2015-2018) của C15 - Bậc Cao đẳng 22 Tháng 6 2018
22 Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo từ C12 đến C15 bậc Cao đẳng hệ chính quy 18 Tháng 6 2018
23 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) 18 Tháng 6 2018
24 MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LUẬT AN NINH MẠNG 18 Tháng 6 2018
25 Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018) 14 Tháng 6 2018
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Thống kê truy cập
Hiện có 65 khách Trực tuyến